нечувствителност

същ. - суровост, строгост, неотстъпчивост, жестокост, безмилостност

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анафија — (грч ana, aphe пипање, допирање) мед бесчувственост, нечувствителност или намалена чувствителност на кожата, нарушување во сетилото за допир …   Macedonian dictionary

  • анестезија — (грч anaisthesia 1. мед нечувствителност на организмот или на некој негов дел за болка 2. неспособност на некое сетило да ги прима сетилните дразби, 3. фиг рамнодушност тапоглавост …   Macedonian dictionary

  • анестетик — (грч anaistheteo не чувствува) мед средство што предизвикува привремена нечувствителност на телото или на дел од телото (при хируршко лекување) …   Macedonian dictionary

  • анестетичен — (грч an aisthetos) 1. што предизвикува нечувствителност за болка, 2. фиг а тапоглав, бесчувствен, б невнимателен, немарен, расеан …   Macedonian dictionary

  • хибернизација — (лат. hibernus зимски) мед. вид анестезија: замрзнување на делови од телото за да се постигне нечувствителност …   Macedonian dictionary

  • безмилостност — същ. суровост, строгост, неотстъпчивост, жестокост, нечувствителност …   Български синонимен речник

  • жестокост — същ. свирепост, кръвожадност, жестокосърдечие, коравосърдечие, варварство, безчовечно, безсърдечие, безсърдечност, коравосърдечност, безпощадност, сатрапия, зверство, зверщина, садизъм същ. суровост, ярост, ожесточение същ. грубост, простащина,… …   Български синонимен речник

  • неотстъпчивост — същ. твърдост, упорство, непреклонност, строгост, суровост, настойчивост, самонадеяност, самоувереност, амбиция, постоянство същ. коравосърдечие, жестокост същ. безмилостност, нечувствителност …   Български синонимен речник

  • строгост — същ. суровост, грубост, студенина, неотстъпчивост, взискателност същ. пуританство същ. сериозност, важност, тържественост, внушителност, тежест, улегналост същ. жестокост, безмилостност, нечувствителност същ. непреклонност, неприветливост същ …   Български синонимен речник

  • суровост — същ. грубост, суровина, строгост, студенина, бруталност, твърдост същ. жестокост, безчовечност, свирепост същ. грапавост, грапавина същ. неотстъпчивост, безмилостност, нечувствителност същ. непреклонност, неприветливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.